Tổng số lượt xem trang

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét thông qua những dự án nào?

 Anh chị cho tôi hỏi hôm nay là khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường khóa 15, vậy thì trong kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét thông qua những dự án luật nào? Mong được giải đáp thắc mắc!

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét thông qua những dự án nào?

Sáng 15/01/2024, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội

Tại phiên khai mạc có sự góp mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư - Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung:

[1] Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

[2] Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi);

[3] Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn);

[4] Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Khi nào thì tổ chức họp Quốc hội bất thường?

Theo Điều 83 Hiến pháp 2013 có quy định như sau:

Điều 83.
1. Quốc hội họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín.
2. Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội.
...

Căn cứ tại Điều 90 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định về kỳ họp Quốc hội như sau:

Kỳ họp Quốc hội
1. Quốc hội họp công khai.
Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín.
2. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ.
Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường.
...

Theo Điều 33 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định về quyền kiến nghị của đại biểu Quốc hội như sau:

Quyền kiến nghị của đại biểu Quốc hội
1. Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của Quốc hội và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết.
....
3. Trường hợp có từ một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, quyết định họp bất thường, họp kín hoặc có từ hai mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với một người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thì Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định.
4. Số lượng kiến nghị cần thiết quy định tại khoản 3 Điều này là tổng số kiến nghị mà Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp nhận được trong khoảng thời gian từ ngày khai mạc kỳ họp này đến trước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo hoặc đến trước ngày tiến hành phiên họp của Quốc hội về nội dung có liên quan trong trường hợp đại biểu Quốc hội kiến nghị Quốc hội tổ chức phiên họp kín.

Theo đó, khi Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường

Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định mở kỳ họp Quốc hội bất thường khi có từ 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội quyết định họp bất thường

Số lượng kiến nghị cần thiết để đề nghị Quốc hội xem xet quyết định họp bất thường là tổng số kiến nghị mà Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp nhận được trong khoảng thời gian từ ngày khai mạc kỳ họp này đến trước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo

Đại biểu Quốc hội sẽ được hưởng quyền miễn trừ nào?

Theo Điều 37 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định về quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội như sau:

- Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Việc đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

- Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý.

Đức Kiên

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son