Tổng số lượt xem trang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng.

Sáng 15/1, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kỳ họp bất thường dự kiến bế mạc sáng 18/1, trong đó Quốc hội sẽ nghỉ một ngày (17/1) để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung, gồm hai dự thảo lớn là Luật Đất đai sửa đổi và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Thắng).

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường sáng 15/1 (Ảnh: Nhật Bắc).

Luật Đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch được thông qua tại kỳ họp thứ 6 nhưng thêm một lần lỡ hẹn khi còn rất nhiều vấn đề lớn có ý kiến khác nhau, chưa được thống nhất.

Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi, bổ sung tại 250 điều (cả về nội dung và kỹ thuật) so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường - 3

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 (Ảnh: Phạm Thắng).

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 15 chương và 210 điều (tăng 7 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6).

Một số vấn đề lớn của dự thảo Luật báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gồm: Dự phòng rủi ro; Can thiệp sớm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng; Xử lý trường hợp tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, vay, cho vay đặc biệt;  Xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm; Cơ quan quản lý nhà nước; Điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia lần này được trình theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Dự thảo quy định về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến việc phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm; điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hàng năm của chương trình mục tiêu quốc gia; sử dụng ngân sách Nhà nước trong trường hợp giao chủ dự án phát triển sản xuất tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động phát triển sản xuất.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư vốn hàng năm đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí, phần còn lại do nhân dân đóng góp, có sự tham gia giám sát của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường - 4

Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 4 nội dung quan trọng (Ảnh: Phạm Thắng).

Dự thảo về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn trình Quốc hội lần này gồm 3 điều.

Dự thảo quy định về việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, Quốc hội sẽ dành một ngày để thảo luận trên hội trường về hai dự thảo luật quan trọng là Luật Đất đai sửa đổi và Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi. Hai dự luật này sẽ được xem xét thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường sáng 18/1.

Với việc tổ chức kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội khóa XV có 5 kỳ họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Đây là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 78 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Riêng năm 2023, Quốc hội đã tổ chức số lượng kỳ họp nhiều nhất trong một năm với 5 kỳ họp, trong đó có 3 kỳ họp bất thường (lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4).

3 kỳ họp này đã xem xét, quyết định 84 vấn đề lớn, quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần ổn định và phát triển đất nước, tạo tiền đề thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son