Tổng số lượt xem trang

Quyền tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các tôn giáo được quan tâm, tôn trọng

 Chiều 12/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết 30 năm công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham luận, làm rõ hơn kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và góp ý bổ sung, hoàn thiện phương hướng công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng và biểu dương những thành tích lực lượng Công an đã đạt được trong 30 năm thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Đồng chí khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong 30 năm qua tình hình tôn giáo ở nước ta có rất nhiều thay đổi.

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo được quan tâm, tôn trọng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đồng bào có đạo yên tâm, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 30 năm công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Các tổ chức tôn giáo được công nhận, cơ bản hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo có những tiến bộ; hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, hệ thống chính trị, an ninh, quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vùng có đạo được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại về tôn giáo từng bước được mở rộng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò của công tác vận động quần chúng; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo…

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng Công an quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tôn giáo nói chung, công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; luôn nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công tác, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, tâm huyết trong công việc, thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác.

Tổng kết và bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương trong suốt 30 năm lực lượng Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và bảo đảm an ninh trong tôn giáo.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và ghi nhận những chiến công, thành tích của các đơn vị trong 30 năm thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo thời gian tới.

Xuân Mai/CAND


Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son