Tổng số lượt xem trang

Bổ nhiệm 2 cán bộ thanh tra làm Thư ký của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

 Hai cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Đức Toàn và Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Đinh Tiến Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Thư ký Phó Thủ tướng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký 2 quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức Thư ký Phó Thủ tướng.

Cụ thể, theo Quyết định 389 và 390, Văn phòng Chính phủ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Đức Toàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ; ông Đinh Tiến Mạnh - Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Văn phòng Thanh tra Chính phủ giữ chức Thư ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Đây là 2 cán bộ thanh tra được cử về công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ theo chế độ biệt phái từ cuối tháng 4/2021 để giúp việc cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Như vậy, sau thời gian công tác biệt phái gần 2 tháng qua, ông Đỗ Đức Toàn chính thức chuyển sinh hoạt hành chính, đảng, đoàn thể từ Thanh tra Chính phủ sang Vụ Kinh tế tổng hợp, tiếp tục hưởng hệ số phụ cấp 1,0; tiền lương do Văn phòng Chính phủ chi trả. Ông Đinh Tiến Mạnh chuyển sinh hoạt hành chính, đảng, đoàn thể từ Thanh tra Chính phủ sang Vụ Đổi mới doanh nghiệp, hưởng hệ số phụ cấp 0,9; tiền lương do Văn phòng Chính phủ chi trả.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son