Tổng số lượt xem trang

Xin đừng “quên” đưa tin về bầu cử

 Ngày 23/5/2021 tới đây, bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra. Đây là sự kiện chính trị có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong bộ máy nhà nước.

Còn nhớ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo từng nói, cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh nước ta có những bước phát triển, đạt được rất nhiều những thành tựu quan trọng sau 35 năm đổi mới. Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh rằng báo chí có vai trò rất quan trọng vào sự thành công của bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Nhưng hiện nay thông tin và thời lượng về bầu cử quá ít. Chính vì vậy báo chí cần đặc biệt quan tâm về tăng thêm lượng tin bài về bầu cử.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo.

Chính công tác tuyên truyền sẽ làm cho toàn dân có thể hiểu rõ và nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện chính trị này. Nhằm lựa chọn ra được những đại biểu tài đức vẹn toàn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Góp phần rất lớn vào xây dựng đất nước vững mạnh, xứng vai với các cường quốc năm châu, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với đó công tác tuyên truyền cần được đảm bảo chính xác, an toàn, có hiệu quả, tạo không khí vui mừng, phấn khởi trong nhân dân. Để mỗi người dân trên đất nước Việt Nam hiểu rõ được quyền, nghĩa vụ của mình trong xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc.

Thông qua cuộc bầu cử được diễn ra vào thời gian tới các vị trí trong hệ thống bộ chính trị sẽ được sắp xếp lại, nhất là những vị trí chủ chốt trong cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Cũng như ảnh hưởng, tác động rất lớn đến quá trình xây dựng và phát triển của đất nước.

Trải qua mỗi kỳ Quốc hội nước ta đều có những bước tiến vượt bậc, ta không chỉ bầu ra được những cán bộ nhiệt huyết, đầy tài năng mà còn nhìn nhận được những ưu điểm hạn chế. Từ đây chúng ta sẽ có thể khắc phục được những yếu kém, hạn chế còn mắc phải và phát huy những điểm mạnh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nước ta có rất nhiều những sự thay đổi lớn theo hướng tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và đang ngày có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế, các lĩnh vực văn hoá, xã hội được phát triển toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây chính là kết quả của một quá trình dài, cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Đặc biệt năm 2020 với bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới đã tác động nghiêm trọng đến tất cả mọi mặt trong đời sống xã hội. Chính phủ đã đã điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển mọi mặt của kinh tế xã hội.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Chính vì vậy mỗi mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân hãy chung sức đồng lòng cùng nhau chuẩn bị mọi mặt để cuộc bầu cử diễn ra công bằng, bình đẳng, minh bạch và trở thành ngày hội của toàn dân.

Huyền Trang

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son