Tổng số lượt xem trang

Đại hội XIII: Đại biểu cao nhất 76 tuổi, thấp nhất 33 tuổi

 Trong 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII có 3 đại biểu trên 70 tuổi; độ tuổi trung bình là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị Đại hội XIII.

Theo ông Bình, về tiêu chuẩn của đại biểu dự Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quy định cụ thể để các đảng bộ trực thuộc Trung ương lựa chọn, bầu những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín trong đảng bộ, nhất là phải bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe.

Đại hội XIII: Đại biểu cao nhất 76 tuổi, thấp nhất 33 tuổi

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII

Về cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIII, ông Bình cho hay, tổng số là 1.587 người. Cụ thể, có 1381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định, 191 đại biểu đương nhiên là các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết khóa XII.

Có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); 175 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%). Về độ tuổi, có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi; độ tuổi trung bình là 52,2, đại biểu cao tuổi nhất là 76, trẻ nhất là 33 tuổi.Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 người có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ  99,49%).

Đại hội XIII: Đại biểu cao tuổi nhất 76 tuổi, thấp tuổi nhất 33 tuổi
Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình

Sử dụng phần mềm kiểm phiếu

Ông Bình cũng cho biết, dự thảo Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XIII đã được Trung ương chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 2025, tình hình, bối cảnh của Đại hội XIII.

Quá trình xây dựng dự thảo 2 quy chế đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sát sao, kịp thời cho ý kiến những nội dung khó, phát sinh trong thực tế.Dự thảo 2 quy chế đã được xin ý kiến nhiều lần của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương và các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quy chế bầu cử Đại hội XIII có bố cục gồm 5 chương và 24 điều (như Quy chế Đại hội XII). Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh được áp dụng đối với việc bầu cử tại Đại hội XIII và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo Phó ban Tổ chức Trung ương, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII có một số điểm mới cơ bản. Cụ thể, Quy chế quy định về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện.

Quy chế cũng quy định sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp. Việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại hội trường và phòng họp của đoàn đại biểu (Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Quy chế làm việc của Đại hội XIII có bố cục gồm 6 chương 16 điều (tăng 1 điều so với khóa trước).Quy chế này cũng quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh gồm các hoạt động, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa đương nhiệm, đại biểu dự Đại hội, các đoàn đại biểu và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Quy chế làm việc có một số điểm mới cơ bản như quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự Đại hội; quy định rõ hơn trách nhiệm của trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu.

Quy chế cũng quy định về nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu, về thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phòng, chống dịch Covid-19.

Thu Hằng/ VNN

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son