Tổng số lượt xem trang

Chim sẻ không bao giờ hiểu được cái chí của đại bàng!

 Sáng 16/1, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể. Đây là Hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, có thể coi là một trong những bước chuẩn bị then chốt cuối cùng cho Đại hội XIII sắp tới. Chính vì vậy, xung quanh Hội nghị 15, các đối tượng chống đối cũng tích cực tiến hành xuyên tạc thông tin nhằm tấn công Đại hội XIII.

Hội nghị lần thứ 15 là Hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII.

Luận điệu của “chim sẻ”

Xung quanh công tác chuẩn bị Đại hội XIII, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị cũng như các thế lực thù địch luôn tìm cách khuấy động, gây nhiễu loạn thông tin nhằm tạo ra bầu không khí hoang mang, căng thẳng trước thểm Đại hội. Nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các đối tượng xấu liên tục bôi nhọ, xuyên tạc về tình hình thực tiễn cũng như tương lai chính trị của Việt Nam. Về mặt lâu dài, các đối tượng đang reo rắc tư tưởng hoài nghi với chế độ cộng sản, lôi kéo quần chúng nhân dân Việt Nam. Về mục tiêu trước mắt, các đối tượng gia tăng chống phá Đại hội XIII, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản để hướng đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Không chỉ tại Hội nghị 15 BCH Trung ương khóa XII các đối tượng mới tiến hành chống phá. Việc tuyên truyền xuyên tạc, đả phá vai trò lãnh đạo của Đảng là việc làm mang tính chất thường xuyên mà các đối tượng thực hiện. Đối với Đại hội XIII, ngay từ khi Đảng chuẩn bị Đại hội các cấp, các đối tượng xấu, cơ hội chính trị cũng đã tiến hành các hoạt động chống phá. Có thể thấy việc chống phá của các đối tượng được lên kế hoạch đầy đủ, có những kịch bản được chuẩn bị từ trước. Càng đến gần đại hội, tần suất, mức độ và tính chất của hoạt động chống phá càng diễn ra một cách quyết liệt hơn.Với Hội nghị 15, các đối tượng tiếp tục tiến hành hướng lái thông tin, xuyên tạc vấn đề, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự với những trường hợp đặc biệt. Hàng loạt luận điệu phản động, xuyên tạc trắng trợn được đưa ra như: “Trước hội nghị cuối cùng này, ngày 9/1 vừa qua Bộ Chính Trị có cuộc họp kín để ngã giá nhau về trường hợp đặc biệt và chọn người cho tứ trụ. Kết quả đã ngã ngũ và tin rò rỉ đã cho xã hội biết”, “Thực ra đại hội 13 vào ngày 25/1 tới đây chỉ là cuộc liên hoan công bố kết quả thôi chứ mọi thứ đã ngã ngũ hết rồi”. Cùng với đó, các đối tượng cũng ra sức xuyên tạc về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng của Đảng ta và cho rằng Đại hội 13 là cuộc tranh giành quyền lực giữ “phe Lò” và “phe Củi”.Chim sẻ không bao giờ hiểu được cái chí của đại bàng

Những luận điệu xuyên tạc như trên là một kịch bản đã được “lập trình”, lên kế hoạch sẵn. Tùy vào từng thời điểm, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị sẽ lựa chọn những góc độ khác nhau để tung ra những chiêu trò chống phá cụ thể. Trong đó, việc xuyên tạc công tác nhân sự, “xếp ghế lãnh đạo” là thủ đoạn đặc biệt nham hiểm mà các đối tượng xấu triệt để lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Cần phải hiểu rõ, công tác nhân sự của Đảng ta là kết quả của sự sàng lọc, đánh giá, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, khách quan và dân chủ. Việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao là để phục vụ lợi ích của nhân dân, phục vụ tương lai của đất nước, không phải là chỗ cho sự “tranh giành quyền lực” như thông tin đang được các đối tượng xấu cố tình lan truyền.

Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác. Hay nói cách khác, lợi ích của Đảng gắn liền với lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Hơn ai hết, Đảng ta là người ý thức sâu sắc nhất về việc nếu Đảng không thực sự trong sáng, không thực sự đoàn kết, không thực sự giữ vững bản chất cách mạng thì Đảng ta sẽ không thể giữ được vai trò lãnh đạo đối với đất nước, mọi thành quả cách mạng mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được sẽ hoàn toàn “đổ xuống sông xuống biển”. Vì vậy, trong công tác lựa chọn nhân sự nói riêng và trong mọi hoạt động của Đảng nói chung đều diễn ra hết sức cẩn trọng.

Đại hội XIII sắp diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của đất nước. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện, chắc chắn Đại hội Đảng sẽ diễn ra thành công, tạo bước đệm quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tiếp theo.

Bảo An

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son