Tổng số lượt xem trang

Hội nghị Trung ương 15 xác định trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII

 Sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, bế mạc sáng 17/1. 

Hội nghị kết thúc sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị lần này, Trung ương “đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm” và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số người lần đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Từ trái qua: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại Hội nghị Trung ương 15 sáng 16/1.

Trung ương cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII; một số cá nhân lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII.

Hội nghị cũng thông qua danh sách để cử các cá nhân ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII “với số phiếu tập trung rất cao”.Tại hội nghị 15, Ban chấp hành Trung ương khóa XII cũng đã thảo luận và thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII.

Trung ương cũng đã thông qua các báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung tướng khoá XIII; cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đồng thời, Trung ương yêu cầu Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ Đại hội, để bảo đảm cho Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.“Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra với cách làm hết sức chặt chẽ, dân chủ công tâm khách quan bài bản và tạo được sự thống nhất rất cao”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói và cho biết đây là hội nghị cuối cùng của khoá XII.

Theo ông, suốt nhiệm kỳ khoá XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu khó khăn, biến động khó lường, bao nhiêu thử thách, “nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khoá đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng”. Qua đó, “để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới…”.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son