Tổng số lượt xem trang

Sẽ tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an [Dự kiến]

 Sẽ tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của CAND là một trong những nội dung đáng chú ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đang được Bộ Công an lấy ý kiến.

Tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của CAND

Tại nội dung Dự thảo, Bộ Công an đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an:

- Lên 02 tuổi đối với nam, 05 tuổi đối với nữ

- Tăng 02 tuổi với sĩ quan, hạ sĩ quan.

Riêng đối với nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 05 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 03 tuổi và nữ sĩ quan cấp tướng giữ nguyên 60 tuổi như quy định hiện hành.

Lý giải về đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của công an nhân dân theo Bộ Công an thì hiện nay hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an chưa phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động.Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Vì tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung thay đổi nên hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cũng cần được sửa đổi sao cho phù hợp.Bên cạnh đó, việc đề xuất bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND sẽ bảo đảm việc chỉ đạo giải quyết, điều tra, xác minh vụ án, chuyên án xuyên suốt từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc nhất là đối với những cán bộ thời gian công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm thực tiễnNgoài ra, tại khoản 2 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện hành cũng nêu rõ khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ quy định nhưng không quá 05 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn.

Do đó, dự thảo Luật bổ sung quy định về kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt là phù hợp.

Về lộ trình tăng tuổi phục vụ, mỗi năm tăng 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.

Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay hai tuổi, không thực hiện theo lộ trình nêu trên vì hiện nay hạn tuổi phục vụ cao nhất của cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm trung tá, thiếu tá, cấp úy và hạ sĩ quan thấp hơn nhiều so với mức hạn tuổi phục vụ cao nhất trong CAND cũng như theo quy định của Bộ luật Lao động.

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm hiện nay được quy định như sau:

Cấp bậc

Nam

(tuổi)

Nữ

(tuổi)

Cấp úy

46

46

Thiếu tá

48

48

Trung tá

51

51

Thượng tá

54

54

Đại tá

57

55

Cấp tướng

60

55

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu thực hiện từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung cũng đề xuất nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ từ 60 tuổi lên 62 tuổi đối với nam; từ 55 tuổi lên 60 tuổi đối với nữ… là sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Bổ sung 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là cấp tướng

Dự thảo luật cũng đề xuất bổ sung sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong CAND. Cụ thể, bổ sung thêm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng. Theo đó, dự thảo luật đã bổ sung thêm đối tượng là sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội so với quy định hiện hành.

Ngoài ra, bổ sung thêm 05 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng (tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng). Đồng thời, Dự thảo cũng bổ sung quy định Trưởng Công an TP thuộc TP trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Nguyễn Liên

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son