Tổng số lượt xem trang

Khai trừ Đảng nguyên Bí thư Đảng ủy xã vì dùng thẻ đảng viên thế chấp vay tiền

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thân Trọng Quyết, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn.

Mang thẻ Đảng đi cầm cố, Đảng viên bị kỷ luật nặng (Ảnh minh họa)

Được biết, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mộc (từ tháng 6/2015 đến tháng 9/2017), ông Thân Trọng Thuyết đã có những sai phạm, khuyết điểm là: Dùng thẻ đảng viên của bản thân để thế chấp vay tiền.

Dùng thẻ đảng viên của bản thân để thế chấp vay tiền. Sai phạm, khuyết điểm của ông Thân Trọng Thuyết đã vi phạm quy định của Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.Sai phạm của ông Thân Trọng Thuyết đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mấy uy tín của bản thân và uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã quyết định thi hành kỷ luật ông Thân Trọng Thuyết bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Sơn Ca

Theo canhco.net

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son